Kamer van Koophandel
Oost-Brabant nr:
BTW nr:
KCLA Logistiek & Automatisering
17217491
8188.95.147.B01

KCLA Systeem & Techniek

17217483
8188.95.299.B01

Partners

Voor (deel)projecten die buiten de eigen competenties van het KCLA vallen werken wij samen met verschillende gerenommeerde adviesburo’s, die qua werkwijze nauw aansluiten bij onze visie en onze aanpak. Het inschakelen van derden vindt uitsluitend plaats in overleg met de klant: KCLA blijft daarbij uw aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor het afgesproken resultaat.  

Ook heeft het KCLA een kennispartnership met een aantal vooraanstaande softwareleveranciers in het MKB. Onze adviseurs worden door deze leveranciers uitgebreid geïnformeerd over bestaande mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen van hun producten, terwijl het KCLA op haar beurt haar kennis en ervaring inbrengt om met de leverancier mee te denken over de verdere verbetering van het pakket……

Tevens heeft  het KCLA uitstekende contacten met verschillende partijen die het innoverend vermogen in het MKB stimuleren. In een aantal gevallen kunnen deze partijen u het zo broodnodige zetje in de rug geven door een tegemoetkoming in de kosten bij het inschakelen van externe expertise ……

naar boven^