Kamer van Koophandel
Oost-Brabant nr:
BTW nr:
KCLA Logistiek & Automatisering
17217491
8188.95.147.B01

KCLA Systeem & Techniek

17217483
8188.95.299.B01

ERP implementatie

Heeft u eenmaal een passend ERP-systeem gevonden, dan wordt u geconfronteerd met de volgende uitdaging: hoe krijg ik het pakket zodanig geïmplementeerd in mijn organisatie dat het inderdaad bijdraagt aan de gewenste resultaatverbetering?     
Het implementeren van een nieuw systeem vereist echter een grote inspanning van uw organisatie en heeft vaak een grote impact op uw bedrijfsvoering.
Bestaande werkwijzen en daarmee de taken en bevoegdheden van medewerkers en/of afdelingen zijn vaak aan verandering onderhevig. Juist met het beheerst en verantwoord doorvoeren van de noodzakelijke organisatorische veranderingen staat of valt het succes van een implementatie.  Een goede voorbereiding en een zorgvuldige begeleiding van de inrichting van het systeem èn uw bedrijfsprocessen zijn belangrijke succesfactoren.

KCLA combineert kennis en ervaring op beide terreinen en begeleidt in nauwe samenwerking met softwareleveranciers de implementatie van het pakket zonder de organisatorische randvoorwaarden uit het oog te verliezen.

KCLA implementeert een optimale ondersteuning van uw bedrijfsprocessen.

naar boven^