Kamer van Koophandel
Oost-Brabant nr:
BTW nr:
KCLA Logistiek & Automatisering
17217491
8188.95.147.B01

KCLA Systeem & Techniek

17217483
8188.95.299.B01

ERP optimalisatie (ERP & Lean)

U heeft een aantal jaren geleden een nieuw ERP-pakket aangeschaft en geïmplementeerd. Door onbenoemde redenen blijven de resultaten echter achter bij uw verwachtingen.

Samen met uw organisatie analyseren we uw processen en de manier waarop deze door uw systeem ondersteund moeten worden. Voor de geconstateerde knelpunten zoeken we passende oplossingen, waarbij we maximaal gebruik maken van de expertise binnen uw bedrijf en van uw leverancier. Vaak kunnen kleine aanpassingen al een flinke stap voorwaarts betekenen.
In combinatie met het optimaliseren van het gebruik van uw ERP systeem wordt gewerkt aan verbetering en zonodig herstructurering van de logistieke processen met bijzondere aandacht voor planning, inkoop en uitbesteding, voorraadbeheer en de opbouw en het gebruik van stuklijsten

Ook aanvullende modules of functionaliteiten (planningsmodules, CAD-koppelingen, productconfiguratoren, barcodesysteem) kunnen een grote verbetering bieden voor uw organisatie als geheel, zodat uw investering uiteindelijk het gewenste resultaat oplevert voor uw bedrijf. Immers: uw systeem moet uw processen ondersteunen, en niet andersom!
 
KCLA zorgt voor de fit tussen pakket en organisatie.naar boven^