Kamer van Koophandel
Oost-Brabant nr:
BTW nr:
KCLA Logistiek & Automatisering
17217491
8188.95.147.B01

KCLA Systeem & Techniek

17217483
8188.95.299.B01

Samenwerken in de keten & electronisch zaken doen

Door steeds hogere markteisen wordt er steeds meer druk op uw organisatie gelegd om aan de gevraagde performance van uw klanten te voldoen. Kortere doorlooptijden, snel reageren op veranderingen en een behoorlijke druk op verdere reductie van de kosten zijn eerder regel dan uitzondering.  
Een meer structurele samenwerking met klanten en/of leveranciers is één van de belangrijkste randvoorwaarden om snel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen, kosten te reduceren en doorlooptijden te verkorten.              

Door meer de samenwerking met klanten, maar ook met (toe)leveranciers te zoeken wordt voorkomen dat klanten gaan ‘shoppen’ en kan uw bedrijf beschouwd gaan worden als het verlengstuk van het productieproces van uw klant. Uitwisseling van zowel productgerelateerde als procesgerelateerde gegevens zijn daarbij cruciaal. KCLA begeleidt bedrijven op het gebied van samenwerking in de keten en denkt mee over alternatieve organisatievormen en samenwerkingsverbanden waarbij een efficiënte uitwisseling van gegevens over de keten centraal staat.

Door een toenemende informatiestroom die de grenzen van de eigen organisatie overschrijdt is er een groeiende behoefte aan alternatieve organisatievormen en samenwerkingsverbanden waarin de informatiestroom gekanaliseerd kan worden.

Moderne software systemen kunnen de informatie-uitwisseling binnen zo'n "virtuele organisatie" efficiënt ondersteunen.
Softwaretoepassingen kunnen veel verder gaan dan een website of een webshop en ook bijvoorbeeld gericht zijn op wederzijdse uitwisseling van proces- en productgerelateerde gegevens.
De uitwisseling van proces- en productgerelateerde gegevens die uw klantvraag sneller en efficiënter kan koppelen aan de beschikbaarheid van materiaal en/of productiecapaciteit kan bovendien leiden tot nieuwe en succesvollere samenwerkingsinitiatieven.

KCLA denkt mee over bedrijfsoverschrijdende toepassingen.

KCLA helpt u uw marktpositie te versterken.naar boven^